Databaser

Databaser

Biblioteket har några databaser där du kan söka efter information. Du kommer åt databaserna via våra datorer.

Artiklar

Mediearkivet-Retriever
Mediearkivet är en stor databas med artiklar och andra texter från 300 svenska tidningar och tidskrifter, bland annat SvD, Aftonbladet, Dagens Medicin och Råd & Rön.

Författare och böcker

Lyrics
En databas för sökning i dikter och diktsamlingar.

Släktforskning

För dig som vill släktforska finns en dator med ett antal specialdatabaser.

Läs mer om släktforskning på biblioteket.

Språk