Databaser

Databaser

Biblioteket erbjuder olika databaser där du kan söka efter information. Du kommer åt databaserna via våra datorer.

Artiklar

Mediearkivet-Retriever
Mediearkivet är en stor databas med artiklar och andra texter från 300 svenska tidningar och tidskrifter, bland annat SvD, Aftonbladet, Dagens Medicin och Råd & Rön.

Författare och böcker

Lyrics
En databas för sökning i dikter och diktsamlingar.

Stipendier

Global Grant Inte tillgänglig sedan 2020-03-17
Global Grant är en omfattande internationell databas med information om fonder och stiftelser som man kan söka stipendier eller andra former av stöd från.

Global Grant kan användas hemifrån genom att logga in med ditt lånekortsnummer.

Släktforskning

För dig som vill släktforska finns en dator med ett antal specialdatabaser.

Läs mer om släktforskning på biblioteket.

Språk