Evenemang

Kalender

Skönlitterära rummet presenterar Ola Larsmo

Torsdag 30 mars kl. 18:00–19.00

Ola Larsmo.

Journalisten och författaren Ola Larsmo berättar om sin senaste bok “Lektion 11 - En bok om rasbiologi".

Biljetter: Gamla biljetter från januari gäller.

Vi släpper också några nya biljetter 1 mars. Hämta din gratisbiljett på biblioteket, eller reservera på biblioteket@upplandsvasby.se eller 08-59097370.

Lokal: Skönlitterära rummet.

Om boken: "I år skulle det svenska rasbiologiska institutet ha fyllt hundra år. Om det hade funnits kvar. Det lades ned 1958 och med tiden har en rad felaktigheter och missförstånd kommit att prägla dess eftermäle.

Sverige var ett av de länder där detta tänkande fick fäste – vad man än kan höra var landet inte först och inte värst,men vi har ansvar för vår egen historia och de spår som lever kvar. Ola Larsmo följer upp framgångarna med förra årets Tio lektioner i svensk historia och fortsätter att vända på stenar i det svenska historiemedvetandet. Detär intressant att se hur rasbiologin växer fram. Men också hur värderingarna sedan ändrades och en demokratisk humanism växte fram. Om vi ska kunna välja rätt väg i framtiden måste vi också veta var vi kommer ifrån."

Språk