För studerande

För dig som studerar

Tyst läsrum och grupprum

På vuxenavdelningen finns ett tyst läsrum med 10 platser.

Vi har också ett grupprum för 2-5 personer. Boka det hos personalen.

Kurslitteratur

Vi har en del kurslitteratur på grundnivå i olika ämnen, men när det gäller högre nivåer får du vända dig till högskole- och universitetsbiblioteken. 

Om vi inte har det du behöver är ett bra tips att söka i Bibliotek i Stockholms län och Libris.

Ibland kan vi fjärrlåna från andra bibliotek, men inte om boken är märkt som kurslitteratur och inte om du behöver boken snabbt, eftersom fjärrlån kan ta tid.

Tentamen

Du som studerar på distans och är skriven i Upplands Väsby kan skriva tenta på biblioteket. Kontakta biblioteket@upplandsvasby.se för mer information.

Datorer och internet

Det är gratis att använda bibliotekets datorer och wifi. Du kan också scanna, kopiera och skriva ut.

Läs mer om våra datorer och avgifter.

Databaser och stipendier

Biblioteket har ett antal databaser, som du kan använda på våra datorer. Stipendiedatabasen Global Grant kan även användas hemifrån, om du har ett lånekort.

Språk