Hemleverans

Hemleverans för pensionärer

Är du pensionär och saknar möjlighet att besöka biblioteket?

Just nu erbjuder biblioteket i samarbete med kommunens pensionärsföreningar hemleverans för dig som bor i Upplands Väsby och har lånekort men inte kan besöka biblioteket. 

Tjänsten är gratis, bokpåse plockas ihop efter önskemål och lånetiden är sex veckor. 

Du kan beställa böcker, ljudböcker, DVD-filmer och tidskrifter. Du kan beställa specifika titlar om de finns inne, eller så plockar personalen ihop något som passar dina önskemål.

Hemleverans gäller inte medier med reservationskö, fjärrlån eller kurslitteratur.

Beställ

Beställ via bibliotekets telefon eller e-post:

08-590 973 70
biblioteket@upplandsvasby.se

Obs! Beställ gärna många böcker, så att de räcker länge. Vi har tyvärr inte möjlighet att åka många gånger till samma person. Det går bra att återlämna böcker i samband med ny leverans.

Leverans

Leverans sköts av volontärer från pensionärsföreningarna PRO, SPF seniorerna och Vänner i Väsby. Det kan innebära att det är olika volontärer vid olika tillfällen. Volontären ringer innan och förhör sig om när det passar att lämna och/eller hämta böcker.

Telefonnummer och adress får volontären av biblioteket. Volontärerna har förbundit sig att inte uppge till vem eller var man lämnat böckerna som säkerhet för den vi levererar till.

Föreningarna hämtar böcker vid ett tillfälle på biblioteket och fördelar sedan dessa till de olika volontärerna, som därefter levererar när det passar. 

Skulle det uppstå några problem så är i första hand Lena Kanström (tel 070-0927032, e-post lena.kanstrom@hotmail.se) kontaktperson och i andra hand Siv Rosenqvist (tel 070-7416364, epost siv_rosenqvist@telia.com).

Språk