Kalender - ämne

Kalender - valt ämne

Skrivarworkshop

Skrivarworkshop med författaren Nioosha Shams. För åldern 12-15.

Datum: 2021-06-28

Mötesplatsen

Mötesplatsen har vi läxhjälp, CV-verkstad och datorhjälp.

Språk