Lånevillkor & avgifter

Lånevillkor och avgifter

Lånekort

För att låna böcker, tidskrifter och andra medier behöver du ett lånekort. Att skaffa ett lånekort är gratis. Gå till Skaffa lånekort och fyll i dina uppgifter, så kan du hämta kortet på biblioteket sedan.

Du är personligt ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. För barns lån ansvarar deras målsman.

Barn kan få eget lånekort det år de fyller 6 år. För barn och ungdomar upp till 16 år behövs målsmans underskrift. Observera att kurslitteratur och film lånas inte ut på barns kort. 

Anmäl till biblioteket om du förlorar ditt lånekort, eller spärra det själv genom att logga in på Mina sidor.

Att låna

Ta med lånekortet eller giltig legitimation (t.ex. id-kort, körkort, pass eller LMA-kort) till biblioteket när du ska låna böcker eller andra medier. Du kan också låna i våra automater med ditt personnummer och din PIN-kod.

PIN-kod

Din PIN-kod består av fyra siffror som du väljer själv. Du behöver PIN-koden för att logga in på bibliotekets webbplats, för att låna i automaterna på biblioteket och för att logga in på biblioteket datorer.

Om du har glömt din kod kan du välja en ny PIN-kod eller få en ny på biblioteket. Ta med lånekort eller legitimation.

Lånetid och omlån

Böcker, ljudböcker och musik-cd: 28 dagar.
Tidskrifter: 14 dagar.
Dvd-filmer: 14 dagar.

Om det är kö på en bok är lånetiden 14 dagar.

Återlämningsdatum står på kvittot som du får vid lånetillfället.

Om ingen annan står i kö för din bok, kan du förlänga lånetiden genom omlån. Du kan låna om på Mina lån, eller genom att ringa eller mejla till biblioteket. Du kan låna om fem gånger.

Förseningsavgift

Biblioteket tar ut en förseningsavgift vid överskriden lånetid. Se avgifter.

Barn och unga under 16 år får ingen förseningsavgift, inte heller vuxna när de lånar barnböcker.

Om du inte lämnar tillbaka boken alls skickar biblioteket en räkning.

Spärr

Om du har 80 kr eller mer i avgifter spärras ditt lånekort tills avgifterna är betalda.

Borttappad eller skadad bok

Om du tappar bort eller förstör en bok får du ersätta den enligt den värdering som görs av biblioteket. Se avgifter.

Beställa böcker

Du kan reservera en bok genom att logga in på bibliotekets webbplats. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon för att få hjälp att reservera. Du får ett sms, mejl eller brev när boken finns att hämta.

Viss litteratur som biblioteket saknar kan lånas in från andra bibliotek. Det kallas för fjärrlån och kostar 10 kr. 

Referenslitteratur

Vissa delar av bibliotekets samlingar, så kallad referenslitteratur, är inte för hemlån. Du kan kopiera ur materialet för 2 kr/papper.

Sekretess

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån enligt sekretesslagen 9 §22.

Avgifter

Förseningsavgifter

Barnmedia: ingen förseningsavgift.
Vuxenmedia: 2 kr/dag (högst 50 kr per bok).
Kurslitteratur: 10 kr/dag (högst 200 kr per bok).

Barn och unga under 16 år får ingen förseningsavgift.

Talbokslåntagare får ingen förseningsavgift på talböcker eller ljudböcker.

Om du har fått förseningsavgifter får du betala dem på biblioteket med kort, kontanter eller swish. Du kan se på Mina avgifter om du har några avgifter, men det går inte att betala via nätet.

Borttappade eller förstörda medier

Om du tappar bort eller har sönder det du har lånat får du betala ersättning.

Pocketböcker: 100 kr.
Skönlitteratur för vuxna: 250 kr.
Faktaböcker för vuxna: Individuell ersättning.
Barnböcker: 150 kr.
Tidskrifter: 50 kr.
DVD för barn: 150 kr.
DVD för vuxna: 250 kr.
Musik-CD: 150 kr.

Fjärrlån

Fjärrlån kostar 20 kr/beställning.
Stor stil: ingen avgift.
Böcker på andra språk än svenska och engelska: ingen avgift.

Utskrift och kopiering

Se datorer och internet.

Språk