Läs på olika sätt

Läs på olika sätt

Har du eller någon du känner svårt att läsa tryckt text? Här finns information om:

Lättläst

Lättlästa böcker finns för personer som har svårt att läsa böcker med mycket text, exempelvis om man har en läsnedsättning eller håller på att lära sig svenska.   

På biblioteket finns lättlästa böcker för alla åldrar.

Det finns både faktaböcker och berättelser.

Vissa lättlästa böcker har en cd så att du kan lyssna och läsa samtidigt.

Stor stil

Storstilsböcker har extra stor text och vänder sig till personer med synnedsättning. På vuxenavdelningen finns flera hundra romaner med stor stil.

Om du har svårt att läsa liten text kan du även låna e-böcker och förstora texten på din platta eller i ditt läsprogram.

Ljudböcker

Böcker som är inlästa på cd kallas ljudböcker. På biblioteket finns ljudböcker för alla åldrar och vem som helst får låna ljudböcker. Det finns ljudböcker på cd-skiva och på mp3-skiva.

Du kan också lyssna på ljudböcker i appen Biblio.

Talböcker (Daisy)

Talböcker är inlästa böcker för personer som har svårt att läsa tryckt text, t.ex. på grund av synnedsättning eller dyslexi. Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier.

De flesta nya böcker finns inlästa som talbok. Om den bok du vill lyssna på inte finns i biblioteket kan personalen bränna den på en cd. Säg till personalen så hjälper de dig.

Talböcker är ett särskilt mp3-format som kallas Daisy. Du kan lyssna på Daisy med:

 • en mp3-spelare
 • en cd-spelare som kan spela mp3
 • en dator med ett särskilt läsprogram för daisy-talböcker, exempelvis AMIS
 • en särskild daisy-spelare

På barn- och ungdomsavdelningen finns Bok & Daisy. Där kan du låna boken tillsammans med inläsningen på en Daisy-skiva.

Talböcker på finska

Vi kan även bränna finska talböcker på cd, tack vare ett avtal med det finska talboksbiblioteket Celia. 

Legimus och egen nedladdning

Om du har en läsnedsättning, som synnedsättning eller dyslexi, kan du få egna inloggningsuppgifter till Legimus. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers katalog. Där kan du själv ladda ner de talböcker du vill lyssna på.

För att få en egen inloggning behöver du boka en tid på biblioteket för att få en introduktion till hur Legimus fungerar. Barn behöver komma tillsammans med sin vårdnadshavare.

Kontakt för egen nedladdning (barn och unga):
Martin Hedlund
Telefon 073-910 46 94
E-post martin.hedlund@upplandsvasby.se

Kontakt för egen nedladdning (vuxna):
Tomas Boij
Telefon 073-910 47 31
E-post tomas.boij@upplandsvasby.se

Äppelhyllan på barnavdelningen

Äppelhyllans symbol är ett rött äpple med ögon.I Äppelhyllan finns:

 • Böcker med en Daisy-skiva i, så att du kan läsa och lyssna samtidigt
 • Böcker på teckenspråk
 • Böcker med tecken som stöd
 • Taktila böcker - bilderböcker för barn med synskada där bilderna går att känna med händerna. Texten finns både i tryckt text och punktskrift.
 • Böcker som stöttar barns språkträning
 • Böcker om funktionsnedsättningar
 • Böcker för vuxna om läs- och skrivsvårigheter

Alla som behöver får låna från Äppelhyllan. Saknar du något? Lämna ditt önskemål till personalen!

Språk