Mötesplatsen projektinformation

Projektbeskrivning Upplands Väsby biblioteks mötesplats

Projektet Upplands Väsby biblioteks mötesplats är treårigt och pågår 2021-2024. Projektet är en fortsättning av ett projekt med samma namn som pågick åren 2018-2021. Projektet drivs av Upplands Väsby bibliotek med medel från Statens Kulturråd.

Dörröppning in till lokalen Dialogen.

Målgrupp

Målgrupp för projektet är unga från 16 år och vuxna med annat modersmål än svenska. Personer med annat modersmål än svenska är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken i landet.

Syfte

Syftet med projektet är att öka utbudet på och tillgången till biblioteket för målgruppen.

Internt är syftet att biblioteket ökar sitt nätverk inom kommunen med andra verksamheter som arbetar med målgruppen.

Hur

I projektet ingår aktiviteter mot medborgaren på olika platser: allaktivitetshuset Messingen, Sigma centrum och online. Aktiviteterna är språkstärkande, samhällsvägledande och sysselsättningsökande.

Samarbeten

Biblioteket samarbetar med olika föreningar, studieförbund, kyrkor och kommunala och regionala verksamheter vid genomförandet av aktiviteterna.

Samarbetspartners sedan starten 2018:

 • Upplands Väsby Schackklubb
 • Föreningen Tillsammans Är Vi Starka
 • Kulturföreningen Taraneh
 • Bokklubben Noon
 • Rädda Barnen
 • Röda Korset
 • Missionskyrkan
 • Svenska kyrkan, Hammarby församling
 • Företaget Iobb
 • Företaget Karriärkonsulten
 • Företaget Jobbklar
 • Nordea
 • WE Advokater
 • Jurist- och mäklarfirma Antti Mustonen
 • Vägval vuxen
 • Vägval ung
 • Vuxenutbildningen
 • Kommunens budget- och skuldrådgivare
 • Mobila ungdomsenheten
 • Finska förvaltningsområdet
 • Väsbyhem
 • Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
 • Studieförbundet Bilda
 • Studieförbundet Studiefrämjandet i Stockholms län
 • Studieförbundet ABF

Om mötesplatsen

Bibliotekets mötesplats är ett projekt som stöds av Statens Kulturråd.

Projektbeskrivning.

Kontaktperson

Taina Lavikainen, projektledare

073-910 46 40

taina.lavikainen@upplandsvasby.se

Språk