Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Information till dig som har ett lånekort på Upplands Väsby bibliotek

Upplands Väsby bibliotek behandlar personuppgifter om alla som har ett lånekort på biblioteket. Vi har ett låntagarregister med uppgifter om namn, personnummer (födelsedatum), adress, telefonnummer och e-postadress. Det här gör vi för att du på ett enkelt sätt ska kunna reservera och låna hem böcker och annat material ur våra samlingar, låna e-böcker på vår webbplats och använda datorerna i biblioteket. Vi använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål.

Vi sparar uppgifter om dina lån tills du har lämnat tillbaka dem.

Vi sparar uppgifter om dina reservationer och andra beställningar så länge som de är aktuella.

Vi sparar uppgifter om dina avgifter till biblioteket tills du har betalat dem.

Om du inte har använt ditt lånekort på 5 år tar vi bort alla uppgifter om dig från vårt låntagarregister. (Om du är under 16 år väntar vi tills du har fyllt 16 innan vi tar bort dem, även om du inte använder ditt lånekort.)

Uppgifterna om dina lån, reservationer, beställningar och avgifter skyddas av sekretess.

Du har alltid rätt att se vilka personuppgifter vi har om dig i vårt låntagarregister. Vänd dig till personalen i bibliotekets informationsdisk.

Upplands Väsby bibliotek följer följande lagar och förordningar

  • Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/79, ”GDPR”)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kap. 40 § 3

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för bibliotekets behandling av personuppgifter är Kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby kommun. Kommunen har utsett ett särskilt dataskyddsombud för all behandling av personuppgifter. Både personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud kan kontaktas genom kommunens registrator.

Post:
Kultur- och fritidsnämnden eller Dataskyddsombud
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Telefon: 08-590 970 00 (växel)

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Skriv att ditt brev är till Kultur- och fritidsnämnden eller till dataskyddsombudet.

Språk