Administration

Admin: behörigheter

Admin: installation

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Språk

Om Arena

Arena-version: 4.5.0
Byggnummer:
Tid: 2020-11-27 16:43
CS-version: 4.6.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2021-02-22 10:37
Agency-ID: 19425773
Agency: ASE501141
ID: 19425908
Membernamn ASE501141
ID (installation): 80812579
Identifierare (installation): ISE100120
Namn (installation): ISE100120
Id (portal site): 495429426
Identifierare (portal site): upplandsvasby
Namn (portal site): Upplands Väsby bibliotek