Rara böcker

Rara böcker

En bibliotekshistoriskt värdefull boksamling

"På Upplands Väsby bibliotek finns böcker från sockenbibliotekens och ABF-bibliotekens dagar, böcker med de gamla ursprungsstämplarna. Böckerna är inte särskilt unika i sig, men de ger en ovärderlig bild av Upplands Väsby kommuns egen bildningshistoria.”

Citatet är hämtat ur förordet till skriften Böcker åt alla! Glimtar ur Väsbys tidiga bibliotekshistoria av Lisa Wendelius och Laila Norström, båda bibliotekarier tidigare verksamma i Upplands Väsby. Skriften kom ut 2005 och är en utmärkt beledsagare till boksamlingen ”Rara böcker”.

Samlingen består av omkring 1300 böcker och finns i det tysta läsrummet.

Språk