Skola

För skolor

Här kan du som är pedagog läsa om att besöka biblioteket med klassen, beställa gruppuppsättningar, lånekort för pedagoger och om hur det funkar med talböcker/Legimus för skolor.

Besök biblioteket

Alla skolor i Upplands Väsby är välkomna att besöka biblioteket under våra öppettider. Ni måste förboka besöket så att det inte krockar med andra klasser och så att era elever kan få den hjälp och service de behöver.

Alla klasser bjuds in och kan höra av sig om att få komma på ett biblioteksbesök med visning av biblioteket anpassade för era elever samt presentation av böcker.

För att barnen ska kunna låna böcker själva behöver de ha egna bibliotekskort. För att få ett eget bibliotekskort måste en målsman skriva under en låneförbindelse (pdf, 97 kB). Om det är många elever i en klass som vill ha ett bibliotekskort vid ert besök behöver vi låneförbindelserna några dagar innan besöket.

Boklåda med gruppuppsättning

Pedagoger kan beställa boklådor med gruppuppsättningar eller smågrupper. Gruppuppsättningarna är klassuppsättningar. Smågrupper är böcker vi har flera exemplar av och som kan passa att samtala med eleverna om i mindre grupper. För listor över vilka gruppuppsättningar vi har kan du höra av dig till barnbiblioteket@upplandsvasby.se.

Lånetiden är 6 veckor för pedagoger. Vi behöver beställningen minst en vecka innan du vill hämta böckerna. Lådorna hämtas och återlämnas på bibliotekets barnavdelning. Om du vill ha böckerna längre tid kan du med hjälp av ditt kort och din pinkod låna om dina böcker på Mina lån, eller höra av dig till barnbiblioteket@upplandsvasby.se.

Bibliotekskort för pedagoger

Du som är pedagog vid en grundskola i Upplands Väsby kan få ett särskilt bibliotekskort. Detta kort används vid lån av skönlitteratur till din verksamhet. Kortet registreras på ditt namn och skola. Vi lånar inte ut böcker enbart på skolans namn. Kom till biblioteket för att skaffa ett kort.

Du är inte personligt ersättningsskyldig för de böcker som du lånar. Som kontaktperson ansvarar du för att böckerna återlämnas till oss samt att vi får information om borttappade böcker.

Lånetiden är 6 veckor. Det går bra att låna om böckerna såvida de inte är reserverade av annan låntagare. Med hjälp av ditt lånekortsnummer och din pinkod kan du låna om dina böcker direkt på Mina lån.

Skolor kan inte låna följande:

  • Fack-, skön- och ljudböcker för vuxna
  • Film

Talböcker och Legimus

De elever som har en läsnedsättning, som synnedsättning eller dyslexi, kan få egna inloggningsuppgifter till Legimus. Legimus är en digital bibliotekskatalog med talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Här loggar eleverna själva in och laddar ned sina böcker. För att få en egen inloggning behöver eleven tillsammans med målsman boka en tid för att få en introduktion på biblioteket.

Biblioteket laddar inte ned talböcker till skolor. Vi kan inte heller ge skolorna inloggningsuppgifter till Legimus.

Skolbibliotek kan ansöka om tillstånd för egen nedladdning till verksamheten. Mer information om vad som krävs och hur man gör finns hos Myndigheten för tillgängliga mediers skolsida.

Språk