Skola

För skolor

Här kan du som är pedagog läsa om att besöka biblioteket med klassen, beställa gruppuppsättningar, lånekort för pedagoger och om hur det funkar med talböcker/Legimus för skolor.

Besök biblioteket

Alla skolor i Upplands Väsby är välkomna att besöka biblioteket under våra öppettider. Ni måste dock förboka besöket så att ert besök inte krockar med andra klasser och så att era elever kan få den hjälp och service de behöver.

Alla klasser bjuds in och kan höra av sig om att få komma på ett biblioteksbesök med visning av biblioteket anpassade för era elever samt presentation av böcker.

För att barnen ska kunna låna böcker själva behöver de ha egna bibliotekskort. För att få ett eget bibliotekskort måste en vårdnadshavare skriva under en låneförbindelse (pdf, 97 kB). Om det är många elever i en klass som vill ha ett bibliotekskort vid ert besök behöver vi låneförbindelserna några dagar innan besöket.

Boklåda med gruppuppsättning

Pedagoger kan beställa boklådor med gruppuppsättningar eller smågrupper. Gruppuppsättningarna är klassuppsättningar. Smågrupper är böcker vi har flera exemplar av och som kan passa att samtala med eleverna om i mindre grupper. För listor över vilka gruppuppsättningar vi har kan du höra av dig till barnbiblioteket@upplandsvasby.se.

Lånetiden är 6 veckor för pedagoger. Vi behöver beställningen minst en vecka innan ni vill hämta böckerna. Lådorna hämtas och återlämnas på bibliotekets barnavdelning. Om du vill ha böckerna längre tid kan du med hjälp av ditt kort och din pinkod låna om dina böcker på Mina sidor innan lånetiden går ut.

Bibliotekskort för pedagoger

Du som är pedagog vid en grundskola i Upplands Väsby kan få ett särskilt bibliotekskort. Detta kort används vid lån av skönlitteratur till din verksamhet. Kortet registreras på ditt namn och skola. Vi lånar inte ut böcker enbart på skolans namn. Kom till biblioteket för att skaffa ett kort.

Du är inte personligt ersättningsskyldig för de böcker som du lånar. Som kontaktperson ansvarar du för att böckerna återlämnas till oss samt att vi får information om borttappade böcker.

Lånetiden är 6 veckor. Det går bra att låna om böckerna såvida de inte är reserverade av annan låntagare. Med hjälp av ditt lånekortsnummer och din pinkod kan du låna om dina böcker direkt på Mina sidor före lånetidens utgång.

Skolor kan inte låna följande:

  • Faktaböcker för äldre barn
  • Fack-, skön- och ljudböcker för vuxna
  • Film

Talböcker och Legimus

Biblioteket lånar ut gruppuppsättningar av böcker. Till dessa finns i de flesta fall också talböcker, som skickas med på begäran.

Biblioteket har ett begränsat antal talböcker för hemlån. Vid förfrågan från privatpersoner laddar vi ned talböcker för personligt bruk. Vi erbjuder också tillgång till en tjänst som heter Legimus. Den innebär att personer med en diagnos som ger dem rätt att låna talböcker kan få personliga inloggningsuppgifter till MTM:s katalog, där de själva laddar ned de talböcker de vill lyssna på. För att få en egen inloggning måste barnet och en målsman komma till biblioteket för introduktion. Tider för att skaffa egen inloggning är begränsade och behöver bokas i förväg. Mejla barnbiblioteket@upplandsvasby.se för frågor och tidsbokning.

Biblioteket laddar inte ned talböcker till skolor. Vi kan inte heller ge skolorna inloggningsuppgifter till Legimus.

Skolbibliotek kan ansöka om tillstånd för egen nedladdning till verksamheten. För att få tillstånd krävs att skolbiblioteket har en fungerande låneverksamhet och känner till vad som gäller upphovsrättsligt vid hantering av talböcker. Mer information om regelverket och hur man gör finns hos Myndigheten för tillgängliga medier.

Språk