Lär dig svenska och andra språk

Lär dig svenska och andra språk - tips på appar och länkar

Kurser i svenska

Svenska för alla.

Hej Svenska. Träna basförråd. Ladda ner apparna Hej Bas, TränaSvenska 1, TränaSvenska 2, TränaSvenska 3 gratis på App Store, Play butik.

Lingio – för nya i Sverige. Lektioner om Migrationsverket, myndigheter och arbete i Sverige. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Lingio – lär dig svenska. Lär dig ord att använda i vardagssituationer och i olika yrken. Lär dig svenska från engelska, arabiska, persiska, dari, somaliska eller tigrinja. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Lär dig svenska – Fabulo. Lär dig svenska genom att känna igen ord och bilder, hitta det saknade ordet, fullborda meningar och meningsuppbyggnad. Instruktioner på ett valfritt språk. Ladda ner appen gratis på Play butik. Köp inuti app. 25 kr på App Store.

Läs och titta på svenska medier

Språkkraft läscoach, svenska. När du har lärt dig grunderna i svenska kan du börja ta del av YouTube-videos, tweets, nyheter, låttexter. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

SVT Språkplay. Utveckla din svenska med hjälp av svenska TV-program. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Svenska för engelsktalande

Learning Swedish Official. För vuxna nybörjare. Lär dig tala och skriva svenska samt få insyn i svensk kultur och samhälle. Utvecklad av Svenska Institutet med samarbetspartners. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik. Full version på dator.

Ordböcker

Bab.la lexikon. 28 språk Ladda ner appen gratis på App Store. Köp inuti app.

Glosbe Dictionary. Över 50 språk. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Lexin Pro. Svenska, albanska, amhariska, arabiska, azerbajdjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, farsi, ryska, serbiska, somali, spanska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska. Ladda ner appen gratis på App Store. Play butik. Köp inuti app.

Synonymer. Svenska synonymer. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Tyda. Svenska, engelska, franska, tyska, spanska, norska, danska.

Kurser i olika språk

Babbel – lär dig språk. Lär dig 13 olika språk. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik. Köp inuti app.

Duolingo. Lär dig 37 språk, inklusive svenska för engelsktalande. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik.

Lär dig språk med LinGo Play. Lär dig 27 olika språk, inklusive svenska. Ladda ner appen gratis på App Store, Play butik. Köp inuti app.

Mondly – lär dig språk. Lär dig nya språk från 33 olika språk, inklusive svenska. Ladda ner appen gratis på App Store. Köp inuti app.

uTalk – lär dig något språk. Ord och fraser på fler än 140 språk, inklusive svenska. Ladda ner appen gratis på Play butik. Köp inuti app.

Mötesplatsen

Mötesplatsen har vi läxhjälp, CV-verkstad och samhällsinformation.

Språkcaféer i Väsby

Equmeniakyrkans språkcafé

Tisdagar kl. 16-19.
Adress: Herrgårdsvägen 45.

Equmeniakyrkans webbplats.

Svenska kyrkans språkcafé

Torsdagar kl. 16-18.
Adress: Vilunda församlingshem, Kyrkvägen 9.

Hammarby församlings webbplats.

Språk