Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Upplands Väsby bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. På den här sidan beskriver vi hur bibliotek.upplandsvasby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns vissa brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller kraven på tillgänglighet, kan du kontakta biblioteket. Vi vill gärna veta om du har några problem med att använda webbplatsen, så att vi kan förbättra den.

Om det finns innehåll på bibliotekets webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du också kontakta oss och begära att få den informationen i ett annat format.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att följa upp att myndigheter och kommuner följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter på tillgängligheten kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här beskriver vi vilket innehåll som inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

Generella brister i tillgänglighet

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Utloggningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång.
 • Webbplatsen laddas om efter 20-30 minuters inaktivitet utan att du får möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång.
 • Vissa delar av webbplatsen har låg kontrast.
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus.
 • Det går inte att ladda ner eller öppna e-böcker från Mina lån vid tangentbordsnavigering.
 • Koden på webbplatsen är inte helt korrekt på alla ställen vilket kan ställa till besvär för olika hjälpmedel.

Brister i tillgänglighet när du använder uppläsande hjälpmedel

 • Rubrikstrukturen innehåller upprepningar. På vissa delar av Mina sidor är rubrikstrukturen felaktig.
 • Det förekommer att tabeller används för styling.
 • Sökförslag kan inte läsas upp.
 • Några evenemang i kalendern har text på både svenska och andra språk. I rubrikerna är texten inte märkt med rätt språk, vilket kan göra att uppläsningen låter konstig.
 • Formuläret för att skaffa lånekort innehåller text på både svenska och engelska. Texten är inte märkt med rätt språk i koden, vilket kan göra att uppläsningen låter konstig.
 • Koden på webbplatsen är inte helt korrekt på alla ställen, vilket kan orsaka problem med uppläsningen av vissa formulär och knappar.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare.
 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. 
 • Webbplatsen laddas om efter 20-30 minuters inaktivitet utan att du får möjlighet att förlänga tiden.

Vi eller vår leverantör kommer inte att kunna åtgärda detta under 2021.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotekets webbplats, bland annat med verktyget WAVE. Senaste testet gjordes 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 12 maj 2021.

Språk