Väsbysamlingen

Väsbysamlingen

Vill man fördjupa sina kunskaper om Upplands Väsby kommun kan man med fördel botanisera i bibliotekets hembygdssamling, Väsbysamlingen. Den innehåller litteratur om kommunens historia – från istiden fram till våra dagar, om traktens förvandling från jordbruksbygd till industriort, om arbetarrörelsens framväxt i takt med industrialiseringen, om sammanslagningen av de små självständiga småkommunerna Ed, Fresta och Hammarby till Upplands Väsby kommun och mycket annat läsvärt. I samlingen finnns böcker, tidningsartiklar och andra skrifter som behandlar Upplands Väsby ur olika aspekter. Där finns både skön- och facklitteratur.

En bra bok att börja med är Upplands Väsby: kulturhistoriska miljöer, som gavs ut 1988 och baserar sig på en inventering av kulturhistoriskt intressanta miljöer gjord av Stockholms länsmuseum. I Gösta Sellings bok Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten från 1977 kan man läsa om flera av de stora gårdarna i Upplands Väsby: Antuna, Bisslinge, Skällnora, Stora Väsby m fl.

Bygden är fornminnesrik och det finns en hel del material om runristningar, gamla boplatser och om fornborgen på Runsahalvön. Läs om detta i hembygdsforskaren Hugo Sabels skrifter!

Upplands Väsby som brottsplats! Läs om ryssligan i t ex Jan-Olof Olssons bok Mord och sol och vår och om Hammarbymordet i boken med samma namn av Yngve Lyttkens.

Mycket av materialet i hembygdssamlingen förvaras i bibliotekets magasin. Vänd dig till personalen om du inte hittar det du söker.

Ett tips – Upplands Väsby hembygdsförenings hemsida är väl värd att besöka. Den innehåller förutom eget material länkar till andra hemsidor som kan vara av intresse.

Språk