För dig som studerar

Tyst läsrum och grupprum

På vuxenavdelningen finns ett tyst läsrum med tio platser.

Vi har också ett grupprum för 2-8 personer. Boka det hos personalen.

Just nu går det bara att boka grupprummet för 4 personer. Tysta läsrummet har 5 platser.

Kurslitteratur

Vi har en del kurslitteratur på grundnivå i olika ämnen, men när det gäller högre nivåer får du vända dig till högskole- och universitetsbiblioteken. 

Om vi inte har det du behöver är ett bra tips att söka i Bibliotek i Stockholms län och Libris.

Ibland kan vi fjärrlåna från andra bibliotek, men inte om boken är märkt som kurslitteratur och inte om du behöver boken snabbt, eftersom fjärrlån kan ta tid.

Tentamen

Det finns möjlighet att skriva tenta på biblioteket för dig som studerar på distans och är skriven i Upplands Väsby. Kontakta biblioteket@upplandsvasby.se för mer information.

Datorer och internet

Det är gratis att använda bibliotekets datorer och wifi. Du kan också scanna, kopiera och skriva ut.

Läs mer om bibliotekets datorer och avgifter

Databaser och stipendier

Biblioteket abonnerar på ett antal databaser och elektroniska uppslagsverk, som du kan söka i på våra datorer. Stipendiedatabasen Global Grant kan även användas hemifrån, om du har ett lånekort.

Läs mer om databaserna

Språk