Lånevillkor & avgifter

Lånevillkor och avgifter

Lånekort

För att låna böcker, tidskrifter och andra medier behöver du ett lånekort. Att skaffa ett lånekort är gratis. Gå till Skaffa lånekort och fyll i dina uppgifter, så kan du hämta kortet på biblioteket sedan.

Du är personligt ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. För barns lån ansvarar deras målsman.

Barn kan få eget lånekort det år de fyller 6 år. För barn och ungdomar upp till 16 år behövs målsmans underskrift. Observera att kurslitteratur och film lånas inte ut på barns kort. 

Anmäl till biblioteket om du förlorar ditt lånekort, eller spärra det själv genom att logga in på Mina sidor.

Att låna

Ta med lånekortet eller giltig legitimation (t.ex. id-kort, körkort, pass eller LMA-kort) till biblioteket när du ska låna böcker eller andra medier. Du kan också låna i våra automater genom att skriva in ditt personnummer och din PIN-kod.

PIN-kod

Din PIN-kod består av fyra siffror som du väljer själv. Du behöver PIN-koden för att logga in på bibliotekets webbplats, för att låna i automaterna på biblioteket och för att logga in på biblioteket datorer.

Om du har glömt din kod kan du välja en ny eller få en ny på biblioteket. Ta med lånekort eller legitimation.

Lånetid och omlån

Böcker, ljudböcker och musik: 28 dagar
Spelfilm på DVD: 7 dagar
Faktafilmer och TV-serier: 14 dagar
Tidskrifter: 14 dagar

Om det är kö på en bok är lånetiden 14 dagar.

Återlämningsdatum står på kvittot som du får vid lånetillfället.

Om ingen annan står i kö för din bok, kan du förlänga lånetiden genom omlån. Du kan låna om på Mina sidor, eller genom att ringa eller mejla till biblioteket. Omlån kan göras fem gånger.

Förseningsavgift

Biblioteket tar ut en förseningsavgift vid överskriden lånetid. Se avgifter.

Barn och unga under 16 år får ingen förseningsavgift, inte heller vuxna när de lånar barnböcker.

Om du inte lämnar tillbaka boken alls skickar biblioteket en räkning.

Borttappad eller skadad bok

Om du tappar bort eller förstör en bok får du ersätta den enligt den värdering som görs av biblioteket.

Spärr

Om du har 80 kr eller mer i avgifter spärras ditt lånekort tills avgifterna är betalda.

Beställa böcker

Du kan reservera en bok genom att logga in på bibliotekets webbplats. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon för att få hjälp att reservera. Du får ett sms, mejl eller brev när boken finns att hämta.

Viss litteratur som biblioteket saknar kan lånas in från andra bibliotek. Det kallas för fjärrlån och kostar 10 kr. 

Referenslitteratur

Vissa delar av bibliotekets samlingar, s. k. referenslitteratur, är inte för hemlån. Du kan kopiera ur materialet för 2 kr/papper.

Sekretess

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån enligt sekretesslagen 9 §22

Avgifter

Vid skuld på 80 kr eller mer spärras lånekortet för nya lån tills avgifterna är betalda.

Förseningsavgifter Avgift/ex
Barnböcker Ingen avgift
Vuxenmedia 2 kr/dag (högst 50 kr per bok)
Kurslitteratur 10 kr/dag (högst 200 kr per bok)
Barn Ingen avgift
Talbokslåntagare Ingen avgift på talböcker eller ljudböcker
   
Beställningsavgifter  
Fjärrlån 10 kr/beställning 
Talböcker Ingen avgift
Stor stil Ingen avgift
Böcker på andra språk än svenska och engelska     Ingen avgift
   
Övriga avgifter  
Utskrift 2 kr för svartvitt, 5 kr för färg
Kopiering 2 kr för svartvitt, 5 kr för färg
Borttappat lånekort 10 kr

Språk