Lånevillkor och avgifter

Lånekort

På biblioteket kan du kostnadsfritt låna böcker, tidskrifter och annat material. För att få låna behöver du ett lånekort, som du får mot uppvisande av fotolegitimation. Lånekortet är personligt. Du kan också använda körkortet som lånekort efter att du blivit inskriven som biblioteksanvändare.

Genom att underteckna en låneförbindelse förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler och godkänner att uppgifterna på låneförbindelsen ingår i bibliotekets låntagarregister. Barn får eget lånekort det år de fyller 6 år. För barn och ungdomar upp till 16 år krävs målsmans underskrift för att ett lånekort ska utfärdas.

Du kan beställa ditt lånekort i förväg. Gå till Skaffa lånekort och fyll i dina uppgifter, så kan du hämta kortet på biblioteket sedan.

Vid lånetillfället måste du ha med dig ditt lånekort eller legitimation, eller kunna ditt personnummer + PIN-kod. Du är personligt ansvarig för böcker och annat material som lånas på ditt kort. För barns lån ansvarar deras målsman. Anmäl snarast till biblioteket om du förlorat lånekortet. Du kan även spärra lånekortet själv genom att logga in på Mina sidor. Meddela också så snart som möjligt om du flyttar, byter telefonnummer, e-postadress eller namn.

Pin-kod

För att förlänga lånetiden eller reservera böcker från din egen dator behöver du en PIN-kod, som består av fyra siffror. Koden, som du själv väljer, använder du tillsammans med ditt lånekortsnummer eller personnummer. PIN-koden skaffar du dig på biblioteket. Tag med fotolegitimation. Om du har glömt din kod kan du välja en ny.

Lånetid

Lånetiden är i regel fyra veckor. Kortare tid gäller för:

Spelfilm på DVD: 7 dagar
Faktafilmer och TV-serier: 14 dagar
Tidskrifter: 14 dagar

Är det kö på en bok är lånetiden 14 dagar.

Återlämningsdatum får du på ett kvitto vid lånetillfället. Om ingen annan står i kö för din bok, kan du förlänga lånetiden genom omlån. Detta kan även göras per telefon (08-590 973 70), e-post eller via Mina sidor om du har en PIN-kod.

Omlån kan göras två gånger.

Sekretess

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån enligt sekretesslagen 9 §22

Beställa böcker

Vid reservation av en bok kontaktar du biblioteket eller reserverar boken själv på bibliotekets webbplats med hjälp av din PIN-kod. Viss litteratur som biblioteket saknar kan lånas in från andra bibliotek, detta kallas för fjärrlån. Biblioteket meddelar per post, SMS eller e-post när boken finns att hämta. Denna service ges mot en beställningsavgift, f.n. 5 kr, fjärrlån 10 kr. Låntagare under 16 år betalar ingen beställningsavgift.

Överskriden lånetid

Att låna och i övrigt ta del av bibliotekets samlingar kostar ingenting, men tänk på att återlämna det du lånat i tid. Vid överskriden lånetid tas övertidsavgift ut. Obetalda övertidsavgifter kan medföra avstängning från fortsatta lån. Övertidsavgift tas inte ut av låntagare under 16 år, inte heller när vuxna lånar barnböcker. Borttappad eller skadad bok får du ersätta enligt den värdering som görs av biblioteket.

Referenslitteratur

Delar av bibliotekets litteratursamling, s. k. referenslitteratur, är inte för hemlån. Det finns möjlighet att kopiera ur materialet mot en mindre avgift, 2 kr / sida.

Avgifter

Förseningsavgifter Avgift/ex
Barnböcker ingen avgift
Vuxenmedia 2 kr/dag. Högsta avgift/ex 50 kr.
Kurslitteratur 10 kr/dag. Högsta avgift/ex 200 kr.
Spelfilm 20 kr/dag. Högsta avgift/ex 100 kr.
Barn ingen avgift
Talbokslåntagare ingen avgift
   
Beställningsavgifter  
Vuxna 5 kr/reservation, fjärrlån 10 kr/beställning
Barn ingen avgift
Talbokslåntagare ingen avgift
Kopior från andra bibliotek (utöver beställningsavgiften) Den avgift som tas ut av dessa bibliotek
   
Avgift för fjärrlån utanför Norden (utöver beställningsavgiften)  
Böcker 150 kr/volym
Artikelkopior 75 kr/artikel
   
Övriga avgifter  
Utskrift 2 kr/sida för svartvitt, 5 kr/sida för färg
Kopiering 2 kr/sida för svartvitt, 5 kr/sida för färg
Borttappat lånekort 10 kr/kort
Mina sidor

Språk