Läs på olika sätt

Har du eller någon du känner svårt att läsa tryckt text? Här finns information om lättlästa böcker, böcker med stor text, talböcker och Legimus.

Lättläst

Lättlästa böcker finns för personer som har svårt att läsa böcker med mycket text, exempelvis om man har en läsnedsättning eller håller på att lära sig svenska.   

På biblioteket finns lättlästa böcker för både barn, unga och vuxna.

Det finns både faktaböcker och berättelser. Vissa lättlästa böcker har en cd så att du kan lyssna och läsa samtidigt.

Stor stil

Storstilsböcker har extra stor text och vänder sig till personer med synnedsättning. På vuxenavdelningen finns flera hundra romaner med stor stil.

Om du har svårt att läsa liten text kan du även låna e-böcker och förstora texten på din platta eller i ditt läsprogram.

Ljudböcker

Böcker som är inlästa på cd kallas ljudböcker. På biblioteket finns ljudböcker för alla åldrar och vem som helst får låna ljudböcker. Det finns ljudböcker på cd-skiva och på mp3-skiva.

Du kan också lyssna på ljudböcker i appen Biblio.

Talböcker (Daisy)

Talböcker är inlästa böcker för personer som har svårt att läsa tryckt text, t.ex. på grund av synnedsättning eller dyslexi. Talböcker produceras av Myndigheten för tillgängliga medier.

De flesta nya böcker finns inlästa som talbok. Om den bok du vill lyssna på inte finns i biblioteket kan personalen bränna den på en cd. Säg till personalen så hjälper de dig.

Talböcker är ett särskilt mp3-format som kallas Daisy. Du kan lyssna på Daisy med:

  • en mp3-spelare
  • en cd-spelare som kan spela mp3
  • en dator med ett särskilt läsprogram för daisy-talböcker, exempelvis AMIS
  • en särskild daisy-spelare

På barnavdelningen finns Bok & Daisy. Där kan du låna boken tillsammans med inläsningen på en Daisy-skiva.

Legimus och egen nedladdning

Personer med en läsnedsättning som ger dem rätt att låna talböcker kan få egna inloggningsuppgifter till Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers katalog. Där kan du själv ladda ner de talböcker du vill lyssna på.

För att få en egen inloggning behöver du boka en tid på biblioteket för att få en introduktion till hur Legimus fungerar. Barn behöver komma tillsammans med sin vårdnadshavare.

Kontakt för egen nedladdning (barn och unga):
Martin Hedlund, martin.hedlund@upplandsvasby.se

Kontakt för egen nedladdning (vuxna):
Tomas Boij, tomas.boij@upplandsvasby.se

 

Äppelhyllan på barnavdelningen

Äppelhyllan har ett äpple som symbolI Äppelhyllan finns:

  • Bok & Daisy
  • Böcker på teckenspråk
  • Böcker med tecken som stöd
  • Taktila böcker - bilderböcker för barn med synskada där bilderna går att känna med händerna. Texten finns både i tryckt text och punktskrift.
  • Böcker om funktionsnedsättningar
  • Böcker för vuxna om läs- och skrivsvårigheter

Alla som behöver får låna från Äppelhyllan. Saknar du något? Lämna ditt önskemål till personalen!

Språk