Hoppa till innehåll
Språk Språk
svenska svenska
Kontakt Kontakt

Besöksadress:
Love Almqvists torg 1

Karta

Telefon:
08-590 973 70

E-post:
biblioteket@upplandsvasby.se

Post:
Biblioteket
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

 

Facebook Instagram

Skola

Kontaktuppgifter

Barnverksamhet 0-9 år och mångspråk: Anna Gundersen, anna.gundersen@upplandsvasby.se

Barn- och ungdomsverksamhet 10-20 år: Annika Westerholm, annika.westerholm@upplandsvasby.se

Biblioteksbesök

Alla skolor är välkomna att besöka Upplands Väsby bibliotek under våra öppettider. Ni måste dock förboka besöket så att ert besök inte krockar med andra klasser och så att era elever får den hjälp och service de behöver. Se kontaktuppgifter ovan.

Elever i förskoleklass, samt skolår 2 och 5, får en särskild inbjudan till ett biblioteksbesök då vi pratar om böcker och gör roliga övningar.

Boklådor & gruppuppsättningar

Lärare kan beställa boklådor med blandad skönlitteratur till sina elever. Vid beställningen anges hur många elever det är, deras ålder, samt ungefär hur många av eleverna som behöver talböcker. Vi har inte möjlighet att sätta ihop boklådor utifrån olika teman.

På biblioteket har vi gruppuppsättningar och smågrupper. Gruppuppsättningarna är klassuppsättningar. Smågrupper är böcker vi har flera exemplar av och som kan passa att samtala med eleverna om i mindre grupper.

Lånetiden är 6 veckor för lärare. Vi behöver beställningen minst en vecka innan ni vill hämta böckerna. Lådorna hämtas och återlämnas på bibliotekets barnavdelning. Om du vill ha böckerna längre tid kan du med hjälp av ditt kort och din pinkod låna om dina böcker på Mina sidor innan lånetiden går ut.

Talböcker för skolor

Folkbiblioteket lånar ut gruppuppsättningar av böcker. Till dessa finns i de flesta fall också talböcker, som skickas med på begäran.

Biblioteket har ett begränsat antal talböcker för hemlån. Vid förfrågan från privatpersoner laddar vi ned talböcker för personligt bruk. Vi erbjuder också tillgång till en tjänst som heter Legimus. Den innebär att personer med en diagnos som ger dem rätt att låna talböcker kan få personliga inloggningsuppgifter till MTM:s katalog, där de själva laddar ned de talböcker de vill lyssna på. För att få en egen inloggning måste barnet och en förälder komma till biblioteket för introduktion.

Biblioteket laddar inte ned talböcker till skolor. Vi kan inte heller ge skolorna inloggningsuppgifter till Legimus.

Skolbibliotek kan hos regeringen ansöka om tillstånd för egen nedladdning till verksamheten. För att få tillstånd krävs att skolbiblioteket har en fungerande låneverksamhet och känner till vad som gäller upphovsrättsligt vid hantering av talböcker. Mer information om regelverket och hur man gör återfinns på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida. 

Information om Legimus

Bibliotekskort för pedagoger

Som lärare eller pedagog vid en grundskola i Upplands Väsby kan du få ett särskilt bibliotekskort för skollån. Detta kort används vid lån av skönlitteratur till din verksamhet. Bibliotekskortet registreras på ditt namn och skola. Vi lånar inte ut böcker enbart på skolans namn.

Du är inte personligt ansvarig eller ersättningsskyldig för de böcker som du lånar. Som kontaktperson ansvarar du för att böckerna återlämnas till oss samt att vi får information om eventuellt borttappade böcker

Lånetiden är 6 veckor. Det går bra att låna om böckerna såvida de inte är reserverade av annan låntagare. Med hjälp av ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod kan du låna om dina böcker direkt i bibliotekets katalog före lånetidens utgång.

Skolor kan inte låna följande:

  • Facklitteratur för barn
  • Fack-, skön- och ljudböcker för vuxna
  • CD-ROM-spel
  • Film

Bibliotekskort för barn

För att barnen ska kunna låna böcker själva krävs att de har ett eget bibliotekskort. För att få ett eget bibliotekskort måste barnet ha fyllt 6 år och en vårdnadshavare ska ha skrivit under en låneförbindelse.

Om det är många elever i en klass som vill ha ett bibliotekskort vid ert besök behöver vi låneförbindelserna några dagar innan besöket.

Sök i katalogen

Besöksadress: Love Almqvists torg 1 • Telefon: 08-590 973 70 • E-post: biblioteket@upplandsvasby.se • Webbansvarig: maria.nygard@upplandsvasby.se