Tidningar och tidskrifter

Dagstidningar

Dagstidningar finns på plan ett i Pendlarbiblioteket. Vi sparar äldre nummer i en vecka. De sparas bakom luckan i tidningshyllan. 

Tidskrifter

Vi har tidskrifter om många olika ämnen. Senaste numret kan bara läsas på biblioteket, men du får gärna låna hem äldre nummer. Lånetiden är 14 dagar.

Äldre nummer av tidskrifter står oftast i en box längst ner i tidskriftshyllan. Vissa tidskrifter finns däremot i närmagasinet. Fråga personalen om du inte hittar!

Våra tidningar och tidskrifter

Mina sidor

Språk