Tidningar och tidskrifter

Dagstidningar

Dagstidningar finns utanför vuxenavdelningen, så du kan sitta och läsa även när biblioteket är stängt. Vi sparar äldre nummer i en vecka. De sparas bakom luckan i tidningshyllan.

Tidskrifter

Vi har tidskrifter om många olika ämnen. Senaste numret kan bara läsas på biblioteket, men du får gärna låna hem äldre nummer. Lånetiden är 14 dagar.

Äldre nummer av tidskrifter står oftast i en box längst ner i tidskriftshyllan. Vissa tidskrifter finns däremot i närmagasinet. Fråga personalen om du inte hittar!

Tidningar och tidskrifter på olika språk

Du hittar tidningarna på samma avdelning som böckerna på olika språk.

Engelska

Finska

Språk