Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Upplands Väsby bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. På den här sidan beskriver vi hur bibliotek.upplandsvasby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller kraven på tillgänglighet, kan du kontakta biblioteket. Vi vill gärna veta om du har några problem med att använda webbplatsen, så att vi kan förbättra den.

Om det finns innehåll på bibliotekets webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du också kontakta oss och begära att få den informationen i ett annat format.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvar för att följa upp att myndigheter och kommuner följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter på tillgängligheten kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Här beskriver vi vilket innehåll som inte uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vår plan är att rätta de flesta av felen under 2020.

Generella brister i tillgänglighet

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Utloggningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång.
 • Webbplatsen laddas om efter 20-30 minuters inaktivitet utan att du får möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång.
 • När formulär fylls i på fel sätt, ges inte alltid förslag på hur felet kan rättas till. Det går inte heller att förhandsgranska och rätta det har du har skrivit innan du skickar in det.
 • Vissa delar av Mina sidor har låg kontrast, vilket kan göra dem svåra att se.
 • Koden på webbplatsen är inte helt korrekt på alla ställen vilket kan ställa till besvär för olika hjälpmedel.
 • Videoklipp som är publicerade på Youtube och i sociala medier före 23 september 2020 saknar undertexter och syntolkning.

Brister i tillgänglighet när du använder uppläsande hjälpmedel

 • Det finns pdf-dokument som inte är gjorda på rätt sätt för att fungera bra med uppläsande hjälpmedel. Vi förbättrar dokumenten löpande.
 • Rubrikstrukturen innehåller upprepningar.
 • Sökförslag kan inte läsas upp.
 • Några evenemang i kalendern har text på både svenska och engelska. På vissa ställen är texten inte märkt med rätt språk, vilket kan göra att uppläsningen låter konstig.
 • Det finns enstaka bilder som saknar eller har bristfälligt textalternativ.
 • Webbplatsen är inte fullständigt korrekt uppmärkt i koden, vilket kan orsaka problem med uppläsningen av vissa formulär, felmeddelanden, bekräftelsemeddelanden och knappar.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotekets webbplats, bland annat med verktyget WAVE. Senaste testet gjordes 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 17 september 2020.

Språk