Väsbysamlingen & rara böcker

Väsbysamlingen

Vill man fördjupa sina kunskaper om Upplands Väsby kommun kan man med fördel botanisera i bibliotekets hembygdssamling, Väsbysamlingen. Den innehåller litteratur om kommunens historia – från istiden fram till våra dagar, om traktens förvandling från jordbruksbygd till industriort, om arbetarrörelsens framväxt i takt med industrialiseringen, om sammanslagningen av de små självständiga småkommunerna Ed, Fresta och Hammarby till Upplands Väsby kommun och mycket annat läsvärt. I samlingen finnns böcker, tidningsartiklar och andra skrifter som behandlar Upplands Väsby ur olika aspekter. Där finns både skön- och facklitteratur.

En bra bok att börja med är Upplands Väsby: kulturhistoriska miljöer, som gavs ut 1988 och baserar sig på en inventering av kulturhistoriskt intressanta miljöer gjord av Stockholms länsmuseum. I Gösta Sellings bok Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrakten från 1977 kan man läsa om flera av de stora gårdarna i Upplands Väsby: Antuna, Bisslinge, Skällnora, Stora Väsby m fl.

Bygden är fornminnesrik och det finns en hel del material om runristningar, gamla boplatser och om fornborgen på Runsahalvön. Läs om detta i hembygdsforskaren Hugo Sabels skrifter!

Upplands Väsby som brottsplats! Läs om ryssligan i t ex Jan-Olof Olssons bok Mord och sol och vår och om Hammarbymordet i boken med samma namn av Yngve Lyttkens.

Mycket av materialet i hembygdssamlingen förvaras i bibliotekets magasin. Vänd dig till personalen om du inte hittar det du söker.

Ett tips – Upplands Väsby hembygdsförenings hemsida är väl värd att besöka. Den innehåller förutom eget material länkar till andra hemsidor som kan vara av intresse.

Rara böcker - en bibliotekshistorisk boksamling

"På Upplands Väsby bibliotek finns böcker från sockenbibliotekens och ABF-bibliotekens dagar, böcker med de gamla ursprungsstämplarna. Böckerna är inte särskilt unika i sig, men de ger en ovärderlig bild av Upplands Väsby kommuns egen bildningshistoria.”

Citatet är hämtat ur förordet till skriften Böcker åt alla! Glimtar ur Väsbys tidiga bibliotekshistoria av Lisa Wendelius och Laila Norström, båda bibliotekarier tidigare verksamma i Upplands Väsby. Skriften kom ut 2005 och är en utmärkt beledsagare till boksamlingen ”Rara böcker”.

Samlingen består av omkring 1300 böcker och finns i det tysta läsrummet.

Språk